ปรัชญาธุรกิจ Our Philosophy 

We’re trying to be the best Suction Muffler company around the World.

1. สิ่งสำคัญของธุรกิจคือ ลูกค้า Customer satisfaction is the most import thing for our business.

2. สิ่งสำคัญของโรงงานคือ ความปลอดภัย Safety is the most import thing in our factory.

3. สิ่งสำคัญของการผลิตคือ คุณภาพ Quality is the most inportant thing for our products.

4. สิ่งสำคัญของพนักงานคือ สุขภาพที่ดี Good health is the most inportant thing for our employees.

ข้อมูลบริษัท Company Info.

 

Address
219/27 Moo.6 T. Bowin, A.Sriracha, Chonburi 20230 Pinthong Industrial Estate #3
Tel: 033-006-093 Fax: 033-006-094
Map here!   
Directors

Masanori Yamazaki
Takaaki Miyakawa
Yoshihisa Miyakawa

Capital
24,000,000 Baht
Establish
9th January 2013
Customers
Siam Compressor Industry Co.,Ltd.
Thai Compressor Manufacturing Co., Ltd.
Kaise (Thailand) Co.,LTD.
CLPI (Thailand) Co.,Ltd.
Miyakawa Industries Co., Ltd.